Нарачај галони

Нашата компанија врши дистрибуција на ПЕ галони Ладна од 19L во повратна амбалажа. Целта е да доставиме здрава, чиста, безбедна и квалитетна вода за пиење во вашиот дом и на вашето работно место. Вршиме достава на апарати за вода кои ги даваме на користење со претходно потпишан Договор за користење.
На територијата на град Скопје, испорака на вода се врши до адресата којашто претходно ќе ја наведете. Производот ќе биде испорачан најдоцна 24 часа по направената нарачка во работен ден (од понеделник до петок).