За Нас


Извор


Извор

Во срцето на високиот и голем Осоговски планински масив, каде небото и земјата се допираат, а облаците ги галат планинските врвови, таму сред недопрената природа се наоѓа изворот „Бреза“ Лисец. Лоциран е на 1.497,5 метри надморска височина, во исклучително чиста еколошка средина.

За изворот се вели дека бил познат и кај старите народи, уште од ранохристијанско време, од кога датираат и многуброните пронајдени керамички садови за вода. Имено, легендата раскажува дека старите рудари, кои во минатото овде ископувале злато и сребро, ја гаселе својата жед токму на овој извор. .Ut ultricies imperdiet sodales


Голтка здрав живот

Водата претставува околу 70% од вкупната содржина на човечкото тело. За одржување на неговите витални функции и доброто здравје, потребно е секој ден во организмот да внесуваме 2 до 3 литри квалитетна вода.


 

Природна изворска
вода


Ladna се полни во неповратна ПЕТ амбалажа од 0,33L, 0,5L, 1,5L и 6L и повратна ПЦ амбалажа од 19L. Со уникатниот дизајн, препознатлив за нашите шишиња, се погриживме во исто времe да го споиме убавото и прагматичното.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
go to questions and answers