Nova Home 2018-07-02T13:21:57+00:00
 1. dobra-voda-1
 2. http://facebook.com
 1. reskom-1
 2. http://facebook.com
 1. vipro-1
 2. http://facebook.com
 1. prefer-1
 2. http://facebook.com
 1. trimeks
 2. http://facebook.com
 1. vemilk-1
 2. http://facebook.com
 1. gjorgievi
 2. http://facebook.com
 1. jumis-1
 2. http://facebook.com
 1. bachev
 2. http://facebook.com
 1. elite
 2. http://facebook.com
 1. bachev1
 2. http://facebook.com

ОСТАНАТИ КЛИЕНТИ

клиент 1

клиент 2

клиент 3

клиент 4

клиент 5

кој сме ние

Во 2007 година во Битола се роди Нова Солутионс, првата интернет маркетинг компанија во Македонија.

Први во Македонија го забележавме маркетинг потенцијалот на социјалните мрежи. Креиравме интернет маркетинг кампања во која што ја вклучивме и изработката на првата наградна Facebook апликација во Македонија и ја понудивме на БиМилк.
Нова Солутионс и БиМилк станаа првите компании кој што активно ги користеше маркетиншките потенцијали на социјалните мрежи.
Со еден збор – ја започнавме интернет маркетинг револуцијата во Македонија која сеуште е во тек!
Не знаеме иднината што ке ни донесе. Но една работа е сигурна, лугето секогаш ке бараат нови побрзи начини да создадат комуникација со некој кој што не им е физички близок, а ние нудиме решение на компаниите како оваа комуникација да биде успешна!