Дали сте полнолетни?

На лицата помлади од 18 години
законот им забранува консумирање на алкохол

историја

Уште од времињата на Римската Империја е запишано дека во Македонија се создава традицијата на производство на чудесно моќните вина со мирис на југот, вкусот на песната и насмевките на Македонците. А, Винарската визба "Тиквеш" е еден од најзначајните творци на таа традиција. Овде, повеќе од 125 години, небото, земјата...

повеќе